NOK ER NOK


Nå har vi uendelig antall ganger sendt mail angående håndtering av parkering og

kasting av boss.

De aller fleste i sameiet klarer å håndtere dette greit MEN det er noen som

ikke klarer å følge de regler som er angitt. Vi ser oss nødt til å følge dette strengere opp, og

det kan i tillegg medføre ekstra kostnader.

PARKERING.

Vi har sett oss nødt til å få merke uoppmerket plasser på tunet selv om parkeringsplasser

er angitt tidligere.

Alle SKAL bruke sine faste plasser før en opptar felles/gjesteplasser.

Handicap parkering kan til nød brukes som felles/gjesteplass, men kun som siste valg

dersom alle andre plasser er opptatt, men flytt gjerne bilen senere om mulig.

Vis hensyn til hverandre!

BOSS.

Her syndes det uavbrutt. Restavfall er IKKE elektriske artikler, metaller, trykkimpregnert,

glass etc etc. Se BIR sine sider og kjør det som ikke hører hjemme her til avfallspunkt.

Papp og papir er IKKE store flyttekartonger og grov kartong emballasje. Dette skal kjøres til avfallspunkt. Les på containere hva som kan kastes.

Plast skal i egne plastsekker som dere finner GRATIS i dagligvarebutikk (f.eks Rema, les på sekkene hva som kan kastes). Ikke bruk vanlige Rema poser.

FART.

Det kjøres fremdeles for fort på feltet. Informer alle besøkende om dette.

DYREHOLD.

La ikke hund/katt gjøre fra seg utenfor stuevinduene til naboen, men bruk egnete plasser til lufting.

Det er lov å si ifra til hverandre når noen ikke overholder punktene over, og det kan fint kommuniseres på høflige måter.

Vi syntes ellers at vi har et meget godt samhold, og at sameiet fungerer veldig bra, så la oss få lukket disse siste irritasjonsmomentene.

ØNSKER ALLE EN FORTSATT GOD SOMMER 😊

(Monica, Jeanette, Tore og Sigurd)

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square